Organisert idrettsaktivitet er friskmeldt !

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 14. Jan 2022

Tirsdag 1.februar formidlet Regjeringen endringer i smittevernstiltakene i samfunnet. Allerede fra klokken 23.00 samme kveld ville følgende regler gjelde for den organiserte idretten: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Det betyr at vi nå kan drive våre aktiviteter som normalt - lagsporter fotball, håndball, basket, samt allidrettsgruppen for voksne nå kan drive sine idretter helt normalt. 


For våre arrangementer vil følgende gjelde fremover: 

Offentlige arrangementer: 

  • Ingen antallsbegrensninger.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

For vårt treningsrom - og våre medlemmer her - gjelder følgende: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
  • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.


Alle besøkende til vårt treningsrom skal altså opprettholde meteren ovenfor hverandre såfremt man ikke er fra samme husstand. 

Hygiene og renhold i lokalene blir meget godt ivaretatt av vår renholdsleverandør. 


Jeg ønsker alle våre medlemmer gode treninger fremover ! 


Øystein 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.