Innkalling til årsmøte i AFSK - 14.mars

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 12. Feb 2024

Årsmøtet i AFSK er berammet til torsdag 14.mars

Klokkeslett:  19.00 

Sted:             Klubbhuset i Aurskoghallen


Agenda: 

- Årsmelding, regnskap, budsjetter og valg av styrer - hovedlag og grupper

- Saker til behandling

- Orientering om prosjekt påbygg Aurskoghallen


Har du en sak du ønsker skal behandles av årsmøtet som øverste myndighet i klubben, må den sendes inn til styret senest den 25.februar.

Saken må inneholde redegjørelse og dertil forslag til vedtak. Saken vi da behandles av hovedstyret før publisering i årsmøtedokumentene.


Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer. 

I de saker som det eventuelt blir avstemming: for å kunne avgi din tellende stemme i de sakene må du være registrert medlem av klubben, minst 1 uke før årsmøtet finner sted. 

Det samme gjelder for å være valgbar til styreverv i klubben. 

Vi serverer kaffe og kringle / kanelsnurr.


Komplett årsmøtedokument publiseres på vår hjemmeside seneste 1 uke før møtet.  


med hilsen AFSK hovedstyretFotballgruppa årlig møte 2024

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2024

AFSK fotballgruppa arrangerer årlig møte tirsdag 13.februar klokken 19.00

Møtested er på klubbhuset (2.etasje) i Aurskoghallen 

Vi ber om at saker som våre medlemmer ønsker behandlet meldes inn til oss innen fredag 2.februar. 

Sakene sendes på epost til afsk-fotball@afsk.no 

mvh styret Årlig møte svømmegruppa - 8.februar kl 18.00

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 17. Jan 2024

Svømmegruppa avholder sitt årlige møte


Tid:    Torsdag 8.februar klokken 18.00

Sted:  Aurskoghallen, møterom Laffen (2.etasje ved kontorene) 

Agenda: 

- Regnskap svømming 2023 og budsjett 2024

- Treningsavgifter 2024

- Valg av styre i svømmegruppa 

- Eventuelle saker til behandling. 


Saker som ønskes behandlet av svømmegruppa må meldes inn senest 1 uke før, innen 1.februar. Sendes på epost til svomming@afsk.no 


Vennlig hilsen svømmestyret 

AFSK utreder tilbud innenfor Esport - spørreundersøkelse

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 15. Nov 2023

Sammen med Foxed Gaming vurderer hovedstyret Esport som ny aktivitet i klubben.

Gaming er en tradisjonell aktivitet i et hvert hjem, i en eller annen form. De senere år har gaming utviklet seg sakte, men sikkert til å bli større og et mer organisert tilbud. Det har vokst frem rene gaming klubber, som deltar i små og store turneringer både nasjonalt og internasjonalt, og klubbene er organisert i eget Esport-forbund. Og det har også blitt store penger involvert i sporten. 

De senere år har også gamingsporten banket på dørene til den organiserte idretten. Mange idrettslag har allerede innlemmet esport som en del av sitt aktivitetstilbud. Enn så lenge er ikke Esport tatt inn under paraplyen til Norges Idrettsforbund som offisiell idrettsgren, men dialog og arbeid om dette pågår

I forlengelsen av gode tilbakemeldinger etter FIFA turnering under siste års Aurskogmart'n så ønsker også AFSK å utrede markedet for et organisert tilbud i bygda. Sammen med lokale Foxed Gaming har vi laget en markedsundersøkelse som vi vil at våre medlemmer i alle aldre kan besvare, samt at vi ønsker å nå ut til nye potensielle medlemmer som idag ikke er tilknyttet klubben.

Vi ønsker at alle som har interesse for Esport tar seg tid til å besvare undersøkelsen - vi håper at foresatte til de som er yngre og potensielt interesserte tar seg tid til å besvare denne. 

Vi ønsker også hjelp til å distribuere undersøkelsen til folk utenfor AFSK. 

KLIKK HER FOR UNDERSØKELSEN


På forhånd takk for hjelpen. 


Hilsen HovedstyretBokbad med grønnsåpe! i Aurskoghallen førstkommende lørdag 4.november kl 14

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 3. Nov 2023

I anledning utgivelsen av lokalfotballboka Alt var mye bedre etter krigen, ført i pennen av Roger Ødegård, Øivind Eriksen og Håkon Ohlgren, er du invitert til bokbad i klubbhuset i Aurskoghallen.

Det blir intervjuer med flere av de rundt 30 portretterte Aurskog-, Finstadbru- og Aurskog-Finstadbru-aktørene som er omtalt i boka.

Bokbadevakt er som vanlig Lars Jørgen Skaret, som også kommer til å avhøre forfatterne rundt bokprosessen.

Det blir også musikalsk innslag ved Håkon Ohlgren på sang og Totto Johansen på gitar.

Etterpå blir det mulighet for kjøp og signering av bøker, og de som har kjøpt på forhånd kan avhente sine eksemplarer.

Det er åpen kafé i første etasje - feel free til å handle med det dere lyster der og ta med opp i klubbhuset i andre etasje.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en hyggelig og nostalgisk grønn fotball-ettermiddag i Aurskoghallen!


Du kan melde deg på deg på arrangementet her på facebook